ЦЕНИ на услугите на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2024 година.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.03.2023 година.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2021 година.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2020 година.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2019 година.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2018 г.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.10.2017 г.

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД - гр. Сливен, в сила от 01.01.2010 г.

ЦЕНОРАЗПИС на допълнителните технически и административни услуги свързани с ВиК услугите в сила от 01.04.2022 г.

ЦЕНОРАЗПИС на допълнителните технически и административни услуги свързани с ВиК услугите в сила от 01.04.2024 г.