Контакти

 • Безплатен денонощен телефон:
  0800 80 180
 • Телефон за аварии и липса на водоснабдяване:
  (044) 662049
 • Email:
  viksliven@viksliven.com
 • Работно време:
  Понеделник - Петък:
  08:00 - 12:00

  12:30 - 16:30

       


Вижте по-голяма карта

Приемно време на физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации на адрес:
гр. Сливен 8800, ул. “6-ти септември” 27
Всеки работен ден
от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа

Приемно време за среща с физически и юридически лица по жалби, въпроси и консултации на адрес:
гр. Сливен 8800, ул. “6-ти септември” 27
Всеки последен четвъртък от месеца от 15.00 до 16.30 часа
Предварително записване:
на e-mail: viksliven@viksliven.com

Телефонен указател

Централно управление
инж. Пламен Трифонов Трифонов Управител 044/ 623465
инж. Янчо Събев Главен инженер 044/ 623465
инж. Светлин Григоров Григоров Главен инженер 044/ 623465
маг.инж.Андон Добрев Ръководител направление ПТД 044/ 623465
Мариана Велева Юрисконсулт 044/ 589324
Боряна Вълчева Кадри 044/ 589327
инж. Боряна Видинова Ръководител ПТО 044/ 662885
инж. Йоана Христоскова Специалист ВиК 044/ 662885
инж. Петър Златев Ръководител я-р "Асеновец" 044/ 625032
инж. Стоян Христов Ръководител инкасо 044/ 589328
Боряна Вълчева Специалист обществени поръчки 044/ 662893
Николай Катилеев Координатор информационни системи 044/ 589323
Район Сливен-Град
инж. Калоян Куртев Ръководител район град Сливен 044/ 625166
Техници Сливен-Град 044/ 622241
Приемна-население 044/ 662825
Приемна-разсрочено плащане 044/ 589325
Инкасатори 044/ 630667
Инкасатори 044/ 630458
Инкасатори 044/ 624903
Район Сливен-Села
Гено Пенков Пенков Ръководител район Сливен села 044/ 662724
Район Нова Загора
Марин Йорданов Димитров Ръководител район Нова Загора 0457/ 62623
Приемна-население 0457/ 62183
Район Котел
Жендо Куцаров Ръководител район Котел 0453/ 42260
Район Твърдица
Димо Драгиев Ръководител район Твърдица 0454/ 42217

Телефони на инкасатори Сливен

Телефони на инкасатори Села

Телефони на инкасатори Н.Загора

Телефони на инкасатори Котел

Телефони на инкасатори Твърдица