Услуги

Съгласуване на проект

Необходимите документи за съгласуване на проект са:

  • Скица на имота, съгласувана от "ВиК-Сливен" ООД;
  • Задание за проектиране, издадено от "ВиК-Сливен" ООД;
  • Инвестиционен проект на обекта - част ВиК.

Документите трябва да представите в административната сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "Шести Септември" №27, в Приемна 8, тел 662825, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Съгласуване на скица

Необходимите документи за съгласуване на скица са:

  • Скица на имота, издадена от техническата служба на общината;
  • Документ за собственост на имота или отстъпено право на строеж.

Посочените документи трябва да подадете в административната сграда на "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД, ул. "Шести Септември" №27, в Приемна 8, тел 662825, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16.30 ч.

Издаване на становище