Самоотчитане

Самоотчет (показания на водомери). Самоотчети се приемат от 1 до 22 число на текущия месец.

Водомери