Електронни плащания

Плащане чрез ePay.bg®

Плащането по Интернет (система e-pay) става на сайта www.epay.bg. Изисква се абонатен номер. Ако желаете да платите дължими суми за вода трябва да изберете "ВИК Сливен" от списъка с регистрираните търговци. При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия:

За потребители физически лица: Абонатния номер няма промяна.

За потребители юридически лица: Абонатния номер трябва да бъде с размер 6 цифри, като към съществуващите абонатни номера се добави 500000. Например: Ако номерът е във вида: 12, въвеждате 500012; 123, въвеждате 500123; 1234, въвеждате 501234; ако е 12345, въвеждате 512345.

Информацията е предоставена от "ДАТАМАКС" АД. "Водоснобдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен не носи отговорност за неточни или неверни данни в нея.


Плащане на банкомат - B-Pay®

Услугата "B-Pay" осигурява възможност да се заплащат на банкомат сметки към ВИК-Сливен ООД гр. Сливен. Плащанията могат да се извършват с всички видове национални и международни дебитни и кредитни банкови карти - VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

За да може да платите вашата сметка към ВИК-Сливен ООД гр. Сливен следва да използвате B-Pay код 50126:

От менюто на банкомата изберете "Други услугиv, след това изберете "B-Pay".

В полето "Код на търговец" въведете B-Pay код 50126

В полето "Абонатен номер" въведете: - абонатен номер към ВИК-Сливен ООД гр. Сливен, като спазите следните изисквания:

 1. За потребители физически лица: Абонатния номер няма промяна.
 2. За потребители юридически лица: Абонатния номер трябва да бъде с размер 6 цифри, като към съществуващите абонатни номера се добави 500000. Например: Ако номерът е във вида: 12, въвеждате 500012; 123, въвеждате 500123; 1234, въвеждате 501234; ако е 12345, въвеждате 512345.

На екрана на банкомата се извежда сумата на задължението за въведения абонатен номер и наличността по картовата сметка на клиента. Потвърждаването на плащането става с въвеждане на ПИН-кода на картата. След плащането чрез банкомата се отпечатва бележка с информация за извършената операция.

Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay:

www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

 

Информацията е предоставена от "ДАТАМАКС" АД. "Водоснобдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен не носи отговорност за неточни или неверни данни в нея.


Плащане с SMS - ePayGSM®

Това е съвместна мобилна услуга с трите оператора (М-Тел, Глобул и Вивател) за плащане към ВИК-Сливен ООД гр. Сливен с потвърждаване на SMS на кратък номер 1901.

Регистрация в системата на клиент

Регистрация на Банкомат:

Регистрацията може да се извърши на всеки един банкомат от системата на Борика, на който е активна услугата B-pay ("Плащане на сметки" за банкоматите на Банка ДСК).

За регистрацията на банкомат е необходимо да знаете така наречения "код на търговец", който за ВИК-Сливен ООД гр. Сливен е 84058.

Регистрация по Интернет на адрес:  www.epaygsm.com/?action=reg_bills

Регистрация по Телефон:

Обадете се на номер 921 08 88 /без увеличение на телефонната услуга/, за да се свържете с оператор.

Продиктувайте абонатните номера, които искате да регистрирате.

Ще получите SMS, който съдържа код за активация на всичките заявени от вас сметки.

Посетете най-близкия до вас банкомат с логото на Борика и следвайте стъпките:

Поставете карта си в банкомата. От менютата на банкомата изберете:

"Други услуги" - "B-pay" ("Плащане на сметки" за банкоматите на Банка ДСК)

"Код на търговец" - въведете 61111

"Персонален код"

общия код за всички сметки, получен от системата чрез SMS.

Като последна стъпка потвърдете плащането на таксата, като за всяка една регистрирана сметка се заплаща 90 ст.

Регистрация в Банка:

При регистрация във вашата банка е необходимо да предоставите информация за битовите сметки, които желаете да плащате.

Служител на банката ще регистрира в системата предоставените от вас абонатни номера на сметките, данните за картата, с която ще се извършват плащанията и GSM номера, от който ще нареждате плащанията.

Информацията е предоставена от "ДАТАМАКС" АД. "Водоснобдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен не носи отговорност за неточни или неверни данни в нея.


Автоматично плащане чрез системата Електронни битови сметки®

Системата дава възможност за извършване на безкасови плащания на задължения към ВИК-Сливен ООД гр. Сливенчрез банкова карта.

Системата предоставя възможност за изпращане на уведомление чрез SMS и/или по e-mail за постъпили към клиента задължения от търговци, както и потвърждение за извършени плащания, като допълнителна услуга.

Регистрация в системата на клиент

Необходимо е клиентът да се регистрира за ползване на услугата в банката - издател на картата, като посочи абонатните номера, за които желае да се извършват плащания, както и GSM номер и/или e-mail адрес, в случай, че желае да получава известия свързани с регистрираните битови сметки.

Плащане на сметка

Системата ежедневно проверява за новопостъпили задължения от търговци, които са регистрирани да получават плащания с банкови карти. При постъпило от търговеца искане за плащане, клиентът получава SMS или e-mail известие (ако е заявил желанието си да ползва тази услуга) и от регистрираната в системата карта на клиента автоматично се превежда сумата за погасяване на задължението по сметката на търговеца, като не се изисква потвърждение от клиента. Системата прави опити за извършване на плащането до последния ден, в който е възможно да се плати дадена сметка към даден търговец.

Предимства за клиента

 1. Автоматично плащане на дължима сметка без потвърждение на всяко отделно плащане
 2. Известие чрез SMS или e-mail за всяка нова сметка
 3. Потвърждение чрез SMS или e-mail за всяка платена сметка
 4. Справка за всички извършени през системата плащания в банката-издател на картата

Списък на банки включени в Електронни битови сметки:

 1. Първа инвестиционна банка АД
 2. Юробанк И Еф Джи България АД
 3. ПроКредит Банк (България) АД
 4. ТБ МКБ Юнионбанк АД
 5. Райфайзенбанк (България) ЕАД
 6. Корпоративна търговска банка АД
 7. Общинска банка АД
 8. ТБ Инвестбанк АД
 9. Търговска банка Д АД
 10. СиБанк АД
 11. Емпорики банк - България ЕАД
 12. Банка Пиреос България АД
 13. Алианц Банк България АД
 14. Централна кооперативна банка АД
Информацията е предоставена от "ДАТАМАКС" АД. "Водоснобдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен не носи отговорност за неточни или неверни данни в нея.


"Електронно банкиране" през Вашата Банка.

За да платите по електронен път трябва да сте регистриран клиент на услугата "ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ" към банката, в която сте клиент. Трябва да спазите следните изисквания:

Име на получателя: "ВиК - Сливен" ООД гр. Сливен,

Банкова сметка: РАЙФАЙЗЕНБАНК

IBAN: BG33RZBB91551004469301

Банков код: RZBBBGSF

БП XXXX...

Където:

 • БП означава "Битови потребители"
 • XXXX... е абонатния номер

Можете да заплатите цялото задължение или да направите частично плащане.
Плащане на дължими суми за вода през Интернет (Кредитна карта ТРАНСКАРД)

Притежателите на карти Транскарт могат да заплатят сметките си за вода, като направят регистрация чрез индивидуалния си клиентски профил в системата www.transcard.bg или с подаване на заявление, повече информация на адрес: http://www.transcard.bg/?page_id=213 и тел: 02/4969 010 и *77 (безплатен за абонати на М-Tел).

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД Ви предлага следните възможности за плащане на битови сметки:

 • автоматично плащане – ако изберете тази възможност, всички заявени сметки ще бъдат платени автоматично в момента, в който възникнат. По желание Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД може да Ви известява за всяко извършеното плащане чрез e-mail или чрез SMS;
 • плащане след потвърждение – ако изберете тази възможност, ще получавате уведомление по e-mail или чрез SMS за размера и вида на всяко възникнало задължение. За да платите това задължение, влезете във Вашия индивидуален клиентски профил, от раздел „Битови сметки онлайн” изберете "Регистрирани сметки" и натиснете бутона "Плати" срещу желаната от Вас сметка. Ако сте се регистрирали за известяване чрез SMS, при всяко възникване на задължение ще получавате SMS с уникален 4 цифрен код. Изпратете обратно SMS с този код на телефон 170017 и Вашето задължение ще бъде платено.

При въвеждането на абонатния номер трябва да се спазят следните условия:

За потребители физически лица: Абонатния номер няма промяна.

За потребители юридически лица: Абонатния номер трябва да бъде с размер 6 цифри, като към съществуващите абонатни номера се добави 500000. Например: Ако номерът е във вида: 12, въвеждате 500012; 123, въвеждате 500123; 1234, въвеждате 501234; ако е 12345, въвеждате 512345.

Информацията е предоставена от Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД. "Водоснобдяване и Канализация-Сливен" ООД гр. Сливен не носи отговорност за неточни или неверни данни в нея.