Новини

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение"

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД

Решението е публикувано в АОП под номер 891985

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=891985&newver=2


Прикачени файлове:

Решение за откриване (публикуван документ на 01.02.2019 г.)

Техническа спецификация (публикуван документ на 01.02.2019 г.)

Договор от 01.02.2019 г. (публикуван документ на 01.03.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикуван документ на 01.03.2019 г.)

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП (публикуван документ на 18.03.2019 г.)