Новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора за периода 13.09.2021 г. - 20.09.2021 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 13.09.2021 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора.

На 13.09.2021 г. започва изграждането на водопровод по ул. “Ангел Кънчев”, поради което са възможни временни нарушения на водоподаването. При наличието на такива ще бъдат взети мерки то да бъде възстановено своевременно.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен „ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: