Новини

Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''на 26.04. 2022г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че на 26.04.2022г. от 08.00ч до 19.00ч ще бъде прекъснато водоподаването по бул. "Панайот Хитов и района южно от булеварда. , във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването:

I. Строителни дейности по водопроводната мрежа:

1. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов;

2. Главен клон II висока зона (2) по бул. „Тракия“;

3. Главен клон II висока зона (1) по ул. „Партиарх Евтимий“;

4. Главен клон III средна зона по ул. „Тертер“;

5. Главен клон III висока зона (1) по ул. „Иречек“;

6. Главен клон III висока зона (3) по ул. „Асен Златаров“;

7. Главен клон V висока зона по ул. „Братя Шкорпил“;

8. Главен клон Vсредна зона (2) по ул. „Ген. Скобелев“ и ул. „Първи май“;

9. Главен клон VI висока зона по ул. „Владислав Очков“;

10. Главен клон VI средна зона по ул. „Стефан Караджа“ в кв. Даме Груев;

11. Главен клон VII средна зона по ул. Кара Атанас“;

II. Строителни дейности по канализационната мрежа:

1. Главен клон X по бул. „Христо Ботев“;

2. Клон 88 по ул „Стефан Господинов“;

3. Клон 108 по ул „Никола Аджема“;

4. Клон 127 по ул „Нино Господинов - Брадата“;

5. Клон 192 по ул „Янко Забунов“;

6. Клон 126 по ул „Нино Господинов - Брадата“.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.