Новини

Планирани спирания на водоподаването в гр. Нова Загора на 20.10.2022 г. четвъртък

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради ремонтни дейности по Главен водопровод, ще бъде спряно водоподаването в гр. Нова Загора на 20.10.2022 г. (четвъртък) от 7:00 ч. до 17:00 ч.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.


Снимки: