Новини

Съобщение

Във връзка с престоящи промени на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи (ДВ бр. 88 от 2004 г.) и Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически съоръжения в населените места (ДВ бр. 72 от 1999 г.), "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД кани заинтересовани граждани и специалисти ползващи наредбите да дадат своите препоръки във форума на "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД - http://forum.sliven.net/index.php?board=33.0


Снимки: