Новини

Архив новини

 • [31.08.2023] Възможно нарушаване на водоподаването на селата Крушаре .Гергевец и Самуилово
 • [31.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. Самуиловско шосе на 01.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [31.08.2023] Отмяна на планирано спиране на водоподаването на 01.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [31.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 04.09.2023 – 17.09.2023 г.
 • [31.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 04.09.2023 г. – 17.09.2023 г.
 • [31.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [31.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 01.09.2023 г. в гр. Сливен
 • [31.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул.Самуиловско шосе
 • [31.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на бул.Ст. Караджа
 • [30.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на бул.Ст. Караджа
 • [30.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул.Самуиловско шосе
 • [30.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево
 • [30.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица авария причинена от изпълнителя проект
 • [30.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. Професор Асен Златаров
 • [29.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица авария причинена от изпълнителя проект вътрешна водопроводна мрежа.
 • [29.08.2023] При непредвидени ситуации, ще бъде удължен срока на кв. Речица на 29.08.2023 г.
 • [29.08.2023] При непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на кв. Речица на 29.08.2023 г.
 • [29.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на пл. „Васил Левски“
 • [29.08.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Твърдица
 • [28.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [28.08.2023] Прекъсване водоподаването в гр.Твърдица
 • [28.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв Комлука
 • [28.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [27.08.2023] Прекъсване водоподаването на северната част от ."Руския квартал"
 • [25.08.2023] Уведомление от ВиК - Сливен
 • [25.08.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [25.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. Речица
 • [24.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево
 • [24.08.2023] Спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 24.08.2023 г.
 • [24.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево
 • [24.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [24.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 24.08.2023 г.
 • [24.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 24.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [23.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул. Д-р Константин Стоилов и ул. Димитър Добрович
 • [23.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [23.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 24.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [23.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 24.08.2023 г.
 • [22.08.2023] Нарушено водоподаването в с.Селиминово
 • [22.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.''Даме Груев''
 • [21.08.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [21.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [21.08.2023] Прекъсване водоподаването в гр. Шивачево.
 • [21.08.2023] Прекъсване водоподаването в с.Тополчане
 • [20.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"
 • [20.08.2023] Прекъсване водоподаването на с.Медвен
 • [20.08.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [18.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Ново село''
 • [18.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 21.08.2023 – 03.09.2023 г
 • [18.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 21.08.2023 – 03.09.2023 г.
 • [18.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 21.08.2023 г.
 • [18.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''
 • [18.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.''Комлука''
 • [18.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Нова Загора
 • [17.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 21.08.2023 г. – 04.09.2023 г.
 • [17.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Твърдица
 • [16.08.2023] Удължаване времето за възтановяване на водоподаването на Висока Зона
 • [16.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Нова Загора
 • [16.08.2023] Прекъсване водоподаването на с.Тополчане
 • [16.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 16.08.2023 г.
 • [16.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 16.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [15.08.2023] Уведомление за предстоящи строителни дейности по бул. „Братя Миладинови“, гр. Сливен
 • [15.08.2023] Прекъсване на водоподаването на част от кв.''Клуцохор''
 • [14.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 16.08.2023 г.
 • [14.08.2023] Удължаване на времето за строителните дейности на 16.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [14.08.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [13.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [13.08.2023] Прекъсване водоподаването в с. Глуфишево
 • [13.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"
 • [13.08.2023] Прекъсване водоподаването в гр. Котел
 • [12.08.2023] Прекъсване водоподаването на кв.Речица
 • [12.08.2023] Прекъсване водоподоването на част от гр.Котел
 • [11.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв.Речица на 11.08.2023г.
 • [11.08.2023] Прекъсване водоподаването в с.Тополчане
 • [11.08.2023] Прекъсване водоподаването в с.Катунище
 • [11.08.2023] Прекъсване водоподаването в район ул.Банско шосе
 • [11.08.2023] Нарушено водоподаването в села захранвани с вода от Ц.П.С Червенаково
 • [10.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 11.08.2023 г.
 • [10.08.2023] Прекъсване водоподаването в с. Злати войвода
 • [10.08.2023] Нарушено водоснабдяването в села захранвани със вода от Ц.П.С Червенаково
 • [09.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [09.08.2023] Прекъсване водоподаването в с. Селиминово
 • [09.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул." Михаил Чайковски "
 • [08.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 10.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [08.08.2023] Прекъсване водоподаването на с.Жеравна на 09.08.20223г.
 • [08.08.2023] Отмяна на планирано спиране на водоподаването на 08.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [08.08.2023] Прекъсване водоподаването на с.Желю войвода и с.Панаретовци
 • [08.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 08.08.2023 г.
 • [08.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен на 08.08.2023 г.
 • [07.08.2023] Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 08.08.2023 г.
 • [07.08.2023] Прекъсване водоподаването на ул.Попска
 • [07.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево
 • [07.08.2023] Нарушено водоснабдяването в села захранвани със вода от Ц.П.С Червенаково
 • [06.08.2023] Нарушено водоподаване в община Н. Загора.
 • [06.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв.Ново село
 • [06.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр. Котел
 • [06.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [06.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево
 • [05.08.2023] Прекъсване водоподаването в с .Гавраилово
 • [05.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от гр. Котел
 • [04.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 08.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [04.08.2023] Прекъсване на водоподаването на 07.08.2023 г. в гр. Сливен
 • [04.08.2023] Прекъсване водоподаването на м-т Селището
 • [04.08.2023] Прекъсване водоподаването на с.Самуилово и с.Крушаре
 • [03.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [03.08.2023] Уведомление за предстоящи строителни дейности по ул. „Димитър Добрович“, гр. Сливен
 • [03.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 07.08.2023 – 20.08.2023 г.
 • [03.08.2023] Прекъсване водоподаването на част от кв. Речица
 • [03.08.2023] Прекъсване водоподаването в с.Крушаре
 • [03.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 07.08.2023 г. – 20.08.2023 г.
 • [03.08.2023] Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 07.08.2023 – 20.08.2023 г.
 • [03.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв.Речица
 • [03.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв. ''Комлука''
 • [02.08.2023] Прекъсване водоподаването в кв .Комлука
 • [01.08.2023] Нарушено водоподаване на с.Чинтулово и с.Малко Чочовени на 02.08.2023г.(сряда)
 • [01.08.2023] Нарушено водоподаване на гр. Кермен
 • [01.08.2023] Прекъсване водоподаването в с.Оризари
 • [01.08.2023] Прекъсване водоподаването в района на ул." Д-р Константин Стоилов"
 • [01.08.2023] Нарушено водоподаване на част от общ. Нова Загора