Отпушване и почистване на канализационната мрежа

Подавате завление по образец. След като внесете необходимата такса ще посетим имота Ви и ще отпушим канала.

Заявление за отпушване и почистване на канализационната мрежа