Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет абонаментно обслужване

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: Абонаментно обслужване и поддържане на действащите на територията на “Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД базови, системни и приложни програмни продукти и добавяне на нови модули към тях: 1 „Вега. Инкасо и каси-Граждани“; 2 „Вега Каси-Села”; 3 „Вега EPAY, TFS, Internet”; 4 „Вега. Съд“; 5 „Вега. Инкасо-Фирми“ ( в частта редактиране на показания и фактуриране); 6 „Вега. ФСД“ (счетоводство); 7 „Вега. МТС“; 8 „Вега. Водомерно стопанство“; 9 „Вега. Автотранспорт“; 10 „Вега Разсрочени плащания”; 11 „Вега. Платежни документи“; 12 „Вега. Деловодство“; 13 „Вега. МТС-Централен склад“; 14 „Вега. МТС-склад Нова Загора"

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 276.96kB ]

Документация и решение
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 6.18MB ]

Уведомление до Алфа Консулт
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 37.00kB ]

Протокол от комисията
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 1.29MB ]

Протокол от комисията
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 0.96MB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 01 декември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 0.96MB ]

Решение на Възложителя
[ Дата на публикуване: 04 декември 2014 г., 09:15:57, размер на файла: 391.81kB ]

Договор от 05.01.2015 г.
[ Дата на публикуване: 05 януари 2015 г., 09:15:57, размер на файла: 7.51MB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 21 януари 2015 г., 09:35:18, размер на файла: 2.33MB ]

Информация за изпълнение на договор (публикуван документ на 26.01.2017 г.)
[ Дата на публикуване: 26 януари 2017 г., 09:35:29, размер на файла: 2.72MB ]

Информация за извършени плащания
[ Дата на публикуване: 30 януари 2017 г., 09:35:43, размер на файла: 25.50kB ]


Решението е публикувано в АОП под номер 633085