Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода "

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Инкасиране на суми в брой за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребителите на “ВиК - Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 669053.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 669054.

Решение [ Размер на файла: 3.29MB ]

Обявление [ Размер на файла: 6.88MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 1.05MB ]

Протокол №1 от комисията - инкасиране на суми [ Размер на файла: 5.68MB ]

Протокол №2 от комисията - инкасиране на суми [ Размер на файла: 2.04MB ]

Решение за класиране №РД-07-240 от 23.07.2015 г.-инкасиране на суми [ Размер на файла: 1.31MB ]

Договор от 03.08.2015 г. [ Размер на файла: 2.92MB ]

Информация за сключен договор [ Размер на файла: 5.59MB ]

Информация за върнати гаранции за участие [ Размер на файла: 47.50kB ]

Информация за изпълнение на договор [ Размер на файла: 3.11MB ]

Информация за извършени плащания [ Размер на файла: 23.50kB ]