Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 броя нови автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 месечен финансов лизинг''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура на възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на 7 (седем) броя нови, неупотребявани, високопроходими автомобили тип „Пикап“ при условията на 36 (тридесет и шест) месечен финансов лизинг за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр.Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 724779.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 637015.

Решение [ Размер на файла: 4.43MB ]

Обявление [ Размер на файла: 9.90MB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 215.84kB ]

Решение за прекратяване [ Размер на файла: 3.70MB ]