Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност, PE100 за водоснабдяване, съобразно нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“.

Покани (публикуван документ на 20.11.2018 г.) [ Размер на файла: 2.05MB ]

Образци за попълване (публикуван документ на 20.11.2018 г.) [ Размер на файла: 41.55kB ]

Проекто-договор (публикуван документ на 20.11.2018 г. [ Размер на файла: 28.81kB ]

Протокол от работата на комисията (публикуван документ на 03.12.2018 г.) [ Размер на файла: 813.99kB ]

Договор от 06.12.2018 г. (публикуван документ на 13.12.2018 г.) [ Размер на файла: 3.83MB ]