Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: "Доставка на активна нетна електрическа енергия и коорданитор на балансираща група за средно напрежение"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен” ООД, гр. Сливен”.

Решението е публикувано в АОП под номер 892797.

Обявлението е публикувано в АОП под номер 892798.

Решение за откриване (публикуван документ на 08.02.2019 г.) [ Размер на файла: 1.58MB ]

Обявление (публикуван документ на 08.02.2019 г.) [ Размер на файла: 2.43MB ]

Документация и образци за участие (публикуван документ на 08.02.2019 г.) [ Размер на файла: 193.76kB ]

Протокол № 1 от работата на комисията (публикуван документ на 20.05.2019 г.) [ Размер на файла: 1.23MB ]

Съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" (публикуван документ на 28.05.2019 г.) [ Размер на файла: 277.61kB ]

Протокол № 2 от работата на комисията (публикуван документ на 13.06.2019 г.) [ Размер на файла: 656.68kB ]

Протокол № 3 от работата на комисията (публикуван документ на 13.06.2019 г.) [ Размер на файла: 828.69kB ]

Доклад от работата на комисията (публикуван документ на 13.06.2019 г.) [ Размер на файла: 1.52MB ]

Решение за избор на изпълнител (публикуван документ на 13.06.2019 г.) [ Размер на файла: 418.47kB ]

Решение за избор на изпълнител 2 (публикуван документ на 17.07.2019 г.) [ Размер на файла: 255.18kB ]

Решение за прекратяване (публикуван документ на 30.07.2019 г.) [ Размер на файла: 582.09kB ]

Обявление за прекратяване (публикуван документ на 13.08.2019 г.) [ Размер на файла: 2.46MB ]