Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

ОП: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура на договаряне без предварителна покана за участие, съгласно чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на моторни горива, газ пропан-бутан и масла за моторните превозни средства на "ВиК- Сливен" ООД”.

Решението е публикувано в АОП под номер 899376.

Решение за откриване (публикуван документ на 07.03.2019 г.) [ Размер на файла: 1.57MB ]

Обявление за възложена поръчка "Бент Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.58MB ]

Договор "Бент Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.51MB ]

Обявление за възложена поръчка "Кале" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.57MB ]

Договор "Кале" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.46MB ]

Обявление за възложена поръчка "Джи Ел Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.60MB ]

Договор "Джи Ел Ойл" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.43MB ]

Обявление за възложена поръчка "Петрол" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.57MB ]

Договор "Петрол" (публикуван документ на 07.05.2019 г.) [ Размер на файла: 2.53MB ]

Обявление за приключване на договор Бент Ойл АД [ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:04:57 ]

Обявление за приключване на договор КАЛЕ ЕООД [ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:05:56 ]

Обявление за приключване на договор Джи Ел Ойл ЕООД [ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:06:33 ]

Обявление за приключване на договор Петрол АД [ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 16:07:09 ]