Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Публична покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на помпени агрегати за нуждите на "ВиК- Сливен" ООД, гр. Сливен”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от прикачените файлове.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 23 януари 2013 г., 15:56:30, размер на файла: 321.48kB ]

Декларация по чл. 47 обр. 1 и обр. 2
[ Дата на публикуване: 23 януари 2013 г., 15:56:34, размер на файла: 242.46kB ]

Публична покана
[ Дата на публикуване: 23 януари 2013 г., 15:56:37, размер на файла: 375.86kB ]