Последни новини

Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.09.2022г.(понеделник) от 11.00ч. до 15.00 ч. ще бъде прекъснато водоподаването в с.Селиминово. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирано спиране на водоподаването в гр. Нова Загора на 27.09.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи по Обект 6: Ремонт- подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоар V=5000 „Червенаково“ на 27.09.2022 г. от 9:00 до 12:00 часа ще бъде прекъснато водоподаването в селата: Баня, Съдийско поле, Ценино, Кортен, Стоил войвода, Езерово, Богданово, Бял кладенец, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Радецки. В гр. Нова Загора ще бъде намалено налягането на водоподаването, което ще засегне високите етажи на жилищните сгради в града . Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Надежда

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.09.2022г.(понеделник) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда от 10:30ч. до 16:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден Цикъл на 26.09.2022г.(понеделник) от 10.30ч до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.''Речица''. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 26.09.2022 г.(понеделник)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод ще бъде спряно водоподаването на 26.09.2022 г.(понеделник) от 08:00 до 16:00 в кв. „Клуцохор“ - къщите намиращи се между ул. „6 -ти Септември“ и ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Ст. Караджа“ и бул. „Тракия“. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Нарушено водоподаване на част от община Нова Загора

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария днес 22.09.2022г.(четвъртък) до отстраняване ще бъде нарушено водоподаването на следните населени места от общ Нова Загора - с. Стоил Войвода, с. Езеро, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Виж всички