Последни новини

Частично прекъсване на водоподаването в гр. Сливен - ул. Дибич Забалкански

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.07.2024г. от 12:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на Дибич Забалкански. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 16.07.2024 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка със строително-монтажни работи по ул. „Иглика“ за обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, ще бъде прекъснато водоподаването на 16.07.2024 г. (вторник) от 09:00 до 18:00 часа, в кв. Речица. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, съфинансиран от Европейския съюз.

Прекъсване водоподаването на с. Г. Александрово

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 15.07.2024г. (понеделник) до отстраняване, ще бъде прекъснато водоподаването на с. Г. Александрово. Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с. Чокоба

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 15.07.2024г. (понеделник) от 11:00 ч. до 16:30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Чокоба. Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в кв. „Речица“ в периода 15.07.2024 г. – 28.07.2024 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 15.07.2024 г. - 28.07.2024 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. „Речица“, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. „Речица“. По трасетата на следните улици и участъци в кв. „Речица“, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения: 1. По ул. „Латинка“, ул. „Ракита“, ул. „Зорница“, ул. „Иглика“, ул. „Изворите“ и ул. „Коста Велков“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 15.07.2024 г.- 28.07.2024 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 15.07.2024 г.- 28.07.2024 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с: 1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на: - Главен клон I ср.з.- от Резервоар Хамамбаир до Дамарски мост; - РШ ; - Хранителен водопровод в.з. и - Довеждащ водопровод Хамамбаир. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.

Виж всички