Последни новини

Прекъсване водоподаването на южната част от кв. Ново село

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.10.2023г (вторник) от 09.00ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част от кв. Ново село.(Южно от бул. П. Хитов) При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. Дели Ради на 02.10.2023г.(понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 03.10.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, ще бъде прекъснато водоподаването на 03.10.2023 г. от 08:00 до 17:00 часа, в кв. Речица , във връзка с ремонтни дейности по ул. „Георги Обретенов“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Прекъсване водоподаването на с. Ковачите, Старо село и Бозаджии

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02 10.2023г. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Ковачите, Старо село и Бозаджии . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.10 2023г.(понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Намалено водоподаване на гр. Нова Загора

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авария в П.С. Север на 01.10.2023г. ще бъде намалено водоподаването на гр. Нова Загора При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Виж всички