Последни новини

Прекъсване водоподаването на часг от кв.''Ново Село''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден цикъл в район на ул."Жельо Войвода" и пресечни улици на 05.07.2022г.(вторник) до 18.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Нарушено водоподаването с.Еленово с.Прохорово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради недостиг на вода с.Еленово с.Прохорово на 06.07.2022г.(сряда) от 08.00ч минават на воден режим. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 04.07.2022 – 17.07.2022 г

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 04.07.2022 – 17.07.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването: I. Строителни дейности по водопроводната мрежа: 1. Главен клон I висока зона (10) по бул „Панайот Хитов“; 2. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов; 3. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“; 4. Главен клон II висока зона (2) по бул. „Тракия“; 5. Главен клон V висока зона по ул. „Жельо Войвода“; 6. Клон 114 висока зона по бул. „Панайот Хитов“; 7. Изграждане на ревизионни шахти № 5, № 6 и № 8 по бул. „Стефан Стамболов:. II. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по бул. „Христо Ботев“; Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирани спирания на водоподаването в гр.Сливен на 07.07.2022г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод ще бъде спряно водоподаването от напорен водопровод „Хамамбаир“ към Средна зона между 08:00 – 22:00 часа. Засегнати райони : – Бул. Бр. Миладинови; кв. Клуцохор; – Кв. Даме Груев; кв. Надежда; Индустриална зона; – Кв. Дружба; кв. Ст. Заимов; Вилна зона, Бургаско шосе; Индустриална зона. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на местност ''Селището''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 05.07.2022г.(вторник) от 11:00ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на мес. "Селището". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването от Ц.П.С Червенаково села община Нова Загора 05.07.2022г.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод днес 05.07.2022г.(вторник) от 16:00ч. до отстраняване на авария ще бъде прекъснато водоподаването на с. Стоил Войвода, с.Езеро, с.Любенец, с.Любенова махала, с.Млекарево, с.Богданово, с.Бял кладенец, с.Радецки . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Виж всички