Последни новини

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 11.12.2023 – 24.12.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 11.12.2023 – 24.12.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с: 1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на Главен клон V средна зона (2) по ул. „Генерал Скобелев“. 2. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по ул. „Балатон“; 3. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки по бул. „Стефан Стамболов“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 11.12.2023 – 24.12.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 11.12.2023 – 24.12.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица. По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения: 1. По трасето на Клон 82 – по ул. „Ракита"; 2. По трасето на Клон 99 – по ул. „Атанас Николов". При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Нарушено водоподаването в с. Ичера

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на 08.12.2023г.(петък) от 15:30ч. до отстраняване на аварията ще бъде нарушено водоподаването на с.Ичера. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден Цикъл на 08.12.2023г. от 09:50ч. до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от кв. Даме Груев

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 08.12.2023г от 09:45 до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.'' Даме Груев'' – в района на ул. Дели Ради При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв."Комлука"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.12.2023г. от 15:00ч. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването кв. Комлука При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Виж всички