Новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."цар Иван Шишман "

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2023г.(събота) до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул.'''цар Иван Шишман' При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването в с.Жельо войвода

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 27.05.2023г.(събота) от 09.00 до 16.30 ч.. ще бъде прекъснато водоподаването в с.Жельо войвода . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.05.2023г.(петък) от 12.30ч.до 17.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селиминово. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 29.05.2023 – 11.06.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 29.05.2023 – 11.06.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с: 1. Строителни дейности по канализационната мрежа на клон 112 между бл. 6 и бл. 7 в кв. „Даме Груев“. 2. Строителни дейности по водопроводната мрежа на: - Главен клон I висока зона (7) и клон 63 висока зона (4) по ул. „Борис Търновски“; - Главен клон I висока зона (6) и клон 63 висока зона (3) по ул. „Борис Търновски“; - Главен клон I висока зона (3) по ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“. 3. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки: - по бул. „Христо Ботев“; - по бул. „Стефан Стамболов“; - по ул. „Георги Сава Раковски“. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с.Крушаре

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.05.2023г.(четвъртък) от 11.00ч.до 17.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на гр.Кермен и с. Желю войвода

Водоснабдяване и Канализация-Сливен уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод на 25 .05.2023 (четвъртък) ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Кермен и с. Желю войвода от 09.00ч. до 16.30ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв. Ново село - северната част

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 25.05.2023г.(четвъртък) .от 09.30ч. до 11:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на кв. Ново село - северната част При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с.Чинтулово

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24.05.2023 (сряда) от 10:00ч. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чинтулово. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от гр.Шивачево

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 24.05.2023г.(сряда) от 09.30ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от гр.Шивачево- ниска зона. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на гр.Кермен

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод на 23 .05.2023 (вторник) е прекъснато водоподаването на г. Кермен дп птстраняване на проблема. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването в с "Чинтулово"

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт е прекъснато водоподаването на с. "Чинтулово" на 23 .05.2023 (вторник) дп птстраняване на проблема "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването района на ул.Капитан Мамарчев , ул. Асен Златаров и ул. Антим първи

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на Воден цикъл на 23.05.2023г.(вторник) от 09.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването - района ул.Капитан Мамарчев , ул. Асен Златаров и ул. Антим първи При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Архив новини