Новини

Съобщение от Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД във връзка с предприетите мерки за неразпространение на COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

Уважаеми потребители, Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен предприема мерки във връзка с неразпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС). 1. Временно преустановява достъпа на граждани до офисите на дружеството в гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица с изключение на касите, където можете да заплатите сметките си. 2. До 22-ро число на месеца потребителите могат да подават данни за самоотчет на SMS, Viber и WhatsAPP на номер 0886464007. Изисква се потребителите да уточнят адреса за който се подава самоотчет и показанията на водомерите. Самоотчет може да се изпраща през сайта на "ВиК-Сливен" ООД - https://vik.sliven.net/self-report и чрез електронна поща - inkaso@viksliven.com, office@viksliven.com. 3. Разкриват се два телефона за подаване на самоотчет - 044662897 и 044624188 от 8.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден. За допълнителна информация и въпроси можете да посетите интернет страницата на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД гр. Сливен Призоваваме всички клиенти да продължават да заплащат предоставените В и К услуги, онлайн или на касите на ВиК-Сливен, Български пощи и Изипей, като спазват ограниченията и реда въведени в съответните обекти и да извършват самоотчети по указаните от дружеството начини. От Управителя на „Водоснабдяване и Канализация-Сливен“ ООД

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, гр. Сливен във връзка с разпространението на COVID 19 (КОРОНАВИРУС)

Уважаеми клиенти, С цел ограничаване разпространението на COVID–19 (по-известен като коронавирус) на територията на дружеството, временно се променя дейността на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД, както следва: - Преустановява се обхода на инкасатори по домовете за визуално отчитане на всички измервателни устройства - водомери. Потребеното количество вода ще се определя по реда на чл. 35, ал. 2 от Наредба № 4 - на база средно месечна консумация от предходен период. - Потребителите могат да подават данни съгласно определените възможности по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 4, където е регламентиран начина на отчитане, включително и самоотчет до 20-то число на месеца. Самоотчетът може да бъде: • На телефони: 044662897; 044624188; • По електронен път – чрез сайта на ВиК-оператора; • Чрез електронна поща - inkaso@viksliven.com, office@viksliven.com - ВиК-Сливен препоръчва на своите потребители да заплащат сметките си по възможност безкасово – чрез електронно банкиране, epay и transcard. При плащане на касите на ВиК-Сливен, Български пощи и изипей да се спазват ограниченията и реда, които са въведени в съответните обекти. - Преустановява се провеждането на приемен ден на управителя на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД. - Преустановява се провеждането на съвместни комисии за установяване на причините от констатирани разлики между показанията на общ водомер и сбора от показанията на индивидуалните водомери по реда на чл.32 от Наредба № 4. Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от разпространението на коронавируса.

Съобщение за самоотчети

Уважаеми потребители, Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД гр. Сливен предприема мерки във връзка с неразпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС). 1. Временно преустановява достъпа на граждани до офисите на дружеството в гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и гр. Твърдица с изключение на касите, където можете да заплатите сметките си. 2. До 22-ро число на месеца потребителите могат да подават данни за самоотчет на SMS, Viber и WhatsAPP на номер 0886464007. Изисква се потребителите да уточнят адреса за който се подава самоотчет и показанията на водомерите. 3. Разкриват се два телефона за подаване на самоотчет - 044662897 и 044624188 от 8.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден. Предвидените мерки ще бъдат в сила до отпадане на опасността от разпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС).

Съобщение от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен ООД, гр. Сливен

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД благодари на всички свои клиенти, които проявиха отговорно поведение при създадената извънредна ситуация и заплатиха сметките си за вода. Без вашето съдействие и съпричастност дружеството не е в състояние да функционира нормално и предоставя двадесет и четири часа в денонощието на водоснабдителни и канализационни услуги. Призоваваме всички клиенти да продължават да заплащат предоставените В и К услуги, онлайн или на касите на ВиК-Сливен, Български пощи и Изипей, като спазват ограниченията и реда въведени в съответните обекти и да извършват самоотчети по указаните от дружеството начини. Благодарим за проявеното разбиране и съпричастност! От Управителя На „ВиК – Сливен“ ООД

Прекъсване на водоподаването на с. Бяла

Днес 27.03 /петък/ поради възникнала авария е прекъснато водоподаването на село Бяла до 17.00 ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Зареди още