Новини

Прекъсване водоподаването на часг от кв.''Ново Село''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден цикъл в район на ул."Жельо Войвода" и пресечни улици на 05.07.2022г.(вторник) до 18.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Нарушено водоподаването с.Еленово с.Прохорово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради недостиг на вода с.Еленово с.Прохорово на 06.07.2022г.(сряда) от 08.00ч минават на воден режим. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 04.07.2022 – 17.07.2022 г

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 04.07.2022 – 17.07.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването: I. Строителни дейности по водопроводната мрежа: 1. Главен клон I висока зона (10) по бул „Панайот Хитов“; 2. Главен клон I висока зона (2) по ул „Георги Икономов; 3. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“; 4. Главен клон II висока зона (2) по бул. „Тракия“; 5. Главен клон V висока зона по ул. „Жельо Войвода“; 6. Клон 114 висока зона по бул. „Панайот Хитов“; 7. Изграждане на ревизионни шахти № 5, № 6 и № 8 по бул. „Стефан Стамболов:. II. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по бул. „Христо Ботев“; Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирани спирания на водоподаването в гр.Сливен на 07.07.2022г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод ще бъде спряно водоподаването от напорен водопровод „Хамамбаир“ към Средна зона между 08:00 – 22:00 часа. Засегнати райони : – Бул. Бр. Миладинови; кв. Клуцохор; – Кв. Даме Груев; кв. Надежда; Индустриална зона; – Кв. Дружба; кв. Ст. Заимов; Вилна зона, Бургаско шосе; Индустриална зона. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на местност ''Селището''

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 05.07.2022г.(вторник) от 11:00ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на мес. "Селището". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването от Ц.П.С Червенаково села община Нова Загора 05.07.2022г.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод днес 05.07.2022г.(вторник) от 16:00ч. до отстраняване на авария ще бъде прекъснато водоподаването на с. Стоил Войвода, с.Езеро, с.Любенец, с.Любенова махала, с.Млекарево, с.Богданово, с.Бял кладенец, с.Радецки . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.07.2022г.(вторник) от 09.30ч до 16.30ч.ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от кв.''Клуцохор''

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 05.06.2022г.(вторник) от 09:00ч. до 15:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - в района на къщите ул.''Волинтерска'' ул.''Страхил Воивода''. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на местност "Селището"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 04.07.2022г.(понеделник) от 17:00ч. до 20:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на мес. "Селището". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирани спирания на водоподаването в гр. Сливен на 07.07.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“ във връзка с изграждането на водопровод ще бъде спряно водоподаването от напорен водопровод „Хамамбаир“ към Средна зона между 08:00 – 22:00 часа. Засегнати райони : – Бул. Бр. Миладинови; кв. Клуцохор; – Кв. Даме Груев; кв. Надежда; Индустриална зона; – Кв. Дружба; кв. Ст. Заимов; Вилна зона, Бургаско шосе; Индустриална зона. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора на 05.07.2022г. вторник

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл на 05.07.2022г.(вторник) ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 09:00ч. до 16:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство .

Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по Воден цикъл на ул."Здравец" на 04.07.2022г.(понеделник) до 18.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Речица". При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Архив новини