Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА

„Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД - гр. Сливен, ЕИК 829053806, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, ул. „6-ти септември“ №27, представлявано от Управителя – Инж. Севдалин Рашев Рашев, на основание чл. 28, ал. З от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, отправя настоящата покана към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити.

Прекъсване на водоподаването в района на север от ул. "Георги Сава Ръковски"

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (четвъртък) 02.12.2021г. до 20:00ч. е прекъснато водоподаването в района на север от ул. "Георги Сава Ръковски", ул. "Елин Пелин", ул. "Сава Доброполдни" и др. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Четвъртък) 02.12.2021г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 18:00ч. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаване в с. Желю Войвода и с. Чокоба

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на 02.12.2021 /Четвъртък/ е прекъснато водоподаването на с. Желю войвода и на с. Чокоба до отстраняването на авариите. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450

Поради авария по магистрален водопровод по система "Камчия" от 11.00 часа на 29.11.2021 г. ще бъде прекъснато водоподаването на село Мокрен, предоперативна база "Ново село" и поделение 32450. Водоподаването ще бъде възстановено след отстраняване на аварията. "Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Зареди още