Новини

Прекъсване водоподаването на южната част от кв. Ново село

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.10.2023г (вторник) от 09.00ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част от кв. Ново село.(Южно от бул. П. Хитов) При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''.

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. Дели Ради на 02.10.2023г.(понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.'' Даме Груев''. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 03.10.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи за обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, ще бъде прекъснато водоподаването на 03.10.2023 г. от 08:00 до 17:00 часа, в кв. Речица , във връзка с ремонтни дейности по ул. „Георги Обретенов“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Прекъсване водоподаването на с. Ковачите, Старо село и Бозаджии

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02 10.2023г. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Ковачите, Старо село и Бозаджии . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв.Речица

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.10 2023г.(понеделник) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица". При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Намалено водоподаване на гр. Нова Загора

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради отстраняване на авария в П.С. Север на 01.10.2023г. ще бъде намалено водоподаването на гр. Нова Загора При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на част от с.Жельо войвода

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че днес 30.09.2023г. (събота) поради авария от12.00ч. до14.30ч ще бъде прекъснато водоподаването на част от с.Желю войвода новата махала . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на кв."Надежда" и Индустриална зона - Ямболско шосе

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.09.2023г.(петък) от 11:00ч. до16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Надежда" и Индустриална зона - Ямболско шосе . При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 02.10.2023 г. – 15.10.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 02.10.2023 г. – 15.10.2023 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни прекъсвания на водоподаването и затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора. Те са свързани с продължаващото изграждане на открит канал, както и с продължаващото възстановяване на асфалтовите настилки по ул. „Сливница“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Прекъсване водоподаването на с.Блатец , с.Крушаре , с.Панретовци ,с.Чокоба и с.Бозаджии

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 29.09.2023г.(петък) от 09.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Блатец , с.Крушаре , с.Панретовци ,с.Чокоба и с.Бозаджии. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица. По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения: 1. По трасето на Главен колектор I – по ул. „Тодор Асенов", по ул. „Кошарите“ и по ул. “Възраждане"; 2. По трасето на Главен колектор III - по ул. „Изворите", по ул. „Дивичково“, по ул. „Георги Обретенов“ и по ул. „Освобождение“; 3. По трасето на Клон 65 – по ул. „Георги Обретенов"; 4. По трасето на Клон 64 – по ул. „Средногорска". 5. . При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 02.10.2023 – 15.10.2023 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с: 1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на: - Главен клон I висока зона (10) по ул. „Добри Димитров“; - Главен клон I средна зона – по ул. „Братя Миладинови“; - Главен клон V висока зона (1) по ул. „Добри Димитров“. 2. Строителни дейности по канализационната мрежа на Главен клон X по ул. „Добри Димитров“; 3. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки: - по бул. „Цар Симеон“; - по ул. „Георги Сава Раковски“; - по ул. „Драгоман“; - по ул. „Панайот Хитов“; - по ул. „Братя Миладинови“; - по ул. „Драган Цанков“. При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район. Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването. За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.

Архив новини