Новини

Прекъсване на водоподаването бул. Бургаско шосе

Днес 29.11 /вторник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването на бул. Бургаско шосе и м. Рамануша от 13.00ч. до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в гр. Сливен в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения. В района на следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването: I. Строителни дейности по водопроводната мрежа: 1. Главен клон II висока зона (1) по бул. „Тракия“; 2. Клон 166 висока зона по бул. „Тракия“; 3. Главен клон VI средна зона бул. „Цар Симеон“; II. Пътно-възстановителни СМР: 1. по бул. „Панайот Хитов“; 2. по бул. „Стефан Стамболов“; Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително монтажни работи в кв. Речица в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.11.2022 – 11.12.2022 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“, са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на кв. Речица. По трасетата на следните улици и участъци в кв. Речица, гр. Сливен са възможни временни прекъсвания на водоподаването и е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили, с минимални затруднения: 1. По трасето на Клон 25 – по ул. „Петко Напетов“ между ул. „Възраждане“ и ул. „Драва“; 2. По трасето на Клон 25 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Георги Обретенов“; 3. По трасето на Клон 31 – по ул. „Възраждане“ между ул. „Петко Напетов“ и ул. „Опълченска“; 4. По трасето на водопровод КII – по ул. „Изгрев“ между ул. „Опълченска“ и ул. „Петко Напетов“; 5. По трасето на водопровод КI - по ул. „Георги Обретенов“ между ул. „Драва“ и ул. „Възраждане“. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в с.Мечкарево

Днес 28.11.2022 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с. Мечкарево до 16.30ч.

Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона

Днес 28.11 /понеделник/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона от 09.30ч до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването в района на бул."Тракия"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонтни дейности по Воден Цикъл на 27.11.2022г.(неделя) от 11.00ч. до 12.00ч. ще бъде прекъснато водоподаванетона в района на бул.''Тракия''. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване водоподаването на вилна зона "Селището"

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.11.2022г.(събота) от 12.00ч. до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на вилна зона ''Селището''. При възможност водоподаването ще бъде въстановено по-рано . "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи в гр. Нова Загора в периода 28.11.2022 г. – 11.12.2022 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 28.11.2022 г. – 11.12.2022 г. във връзка с изпълнението на строително -монтажните работи на обект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни системи – мрежи и съоръжения, включително мерки за ефективност на ВС/ Агломерация Нова Загора” са възможни временни затруднения и неудобства за жителите и гостите на гр. Нова Загора. По трасетата на следните улици и участъци са възможни временни прекъсвания на водоподаването и създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и техните автомобили с минимални затруднения: - строително- монтажни работи по изграждане на открит канал; - строително- монтажни работи изграждане на тласкател в Южна промишлена зона; - строително- монтажни работи на водопроводната мрежа по ул. „Свети Кирил и Методий“ – Главен клон I. Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД“, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд. „Водоснабдяване и Канализация – Сливен” ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона

Днес 25.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в кв. Надежда и част от Индустриална зона от 10.00ч до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в част от Центъра на гр.Сливен

Днес 25.11 /петък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Абаджийска от 09.00ч. до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Спирания на водоподаването в района на Новоселската баня

Днес 24.11 /четвъртък/ ще бъде прекъснато водоподаването в района на Новоселската баня от 10.30ч. до 14.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Спиране на водоподаването в кв. Речица

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл на 24.11.2022г.(четвъртък) от 10.00ч до 14.00 .ч. ще бъде прекъснато водоподаването в кв Речица При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Архив новини