Новини

Прекъсване на водоподаването на с. Злати войвода

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18. 11. 2019 /понеделник/ до 15. 00 ч. е прекъснато водоподаването на с. Злати войвода. При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18. 11. 2019 /понеделник/ до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в северната част на кв. "Българка". При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано. След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА В АГЛОМЕРАЦИИ С НАСЕЛЕНИЕ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж., ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН“ ООД“

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15. 11. 2019 /петък/ до 16. 00 ч. е прекъснато водоподаването в северната част на кв. "Българка". При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано. След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Българка

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15. 11. 2019 /петък/ до 13. 00 ч. е прекъснато водоподаването в северната част на кв. "Българка". При възможност водоснабдяването ще възстановено по-рано. След възстановяване на водоподаването е възможно временно повишаване мътността на водата. "Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Зареди още