Новини

Архив новини

 • [30.11.2020] Прекъсване водоподаването на с.Гергевец
 • [30.11.2020] Прекъсване на водоподаването от помпена станция „Карандила“
 • [28.11.2020] Прекъсване на водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен
 • [28.11.2020] Прекъсване водоподаването на част от с.Селиминово
 • [26.11.2020] Прекъсване водоподаването на с.Селиминово
 • [26.11.2020] Прекъсване на водоподаването в с. Желю войвода и с. Глуфишево
 • [25.11.2020] Прекъсване на водоподаването в с. Селеминово
 • [25.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от кв-Ново село
 • [24.11.2020] Прекъсване на водоподаването на ул. "Шар планина"
 • [24.11.2020] Нарушено водоподаване на с. Омарчево и с.Пъдарево
 • [24.11.2020] Прекъсване водоподаването в района на ул."Иван Вазов"
 • [23.11.2020] Прекъсване водоподаването в кв."Стоян Заимов"
 • [23.11.2020] Пркъсване на водоподаването
 • [22.11.2020] Прекъсване водоподаването на с Злати войвода
 • [19.11.2020] Прекъсване водоподаването на с.Пет могили и с. Новоселец
 • [19.11.2020] Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре
 • [19.11.2020] Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен
 • [17.11.2020] Прекъсване на водоподаването в с. Селеминово
 • [17.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от кв. "Ново село" - южно от бул. "Панайот Хитов"
 • [16.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Комлука" - района около ул. "Великокняжевска" и ул. "Иречек"
 • [14.11.2020] Нарушено водоподаване в Индустриална зона Юг и кв.Надежда
 • [14.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от кв. „Дружба„
 • [13.11.2020] Възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен
 • [13.11.2020] Временна промяна в дейността на „ВиК – Сливен“ ООД
 • [13.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор
 • [13.11.2020] Прекъсване на водоподаването на Беленски път
 • [12.11.2020] Прекъсване водоповаването в района на ул.Асен Златаров и ул. Гунчо войвода
 • [12.11.2020] Прекъсване водоподаването на Вилна зона местност"Селището"
 • [10.11.2020] Прекъсване водоповаването в района на ул.Славянска и ул. ген. Гурко
 • [10.11.2020] Възможно нарушаване водоподаването на Индустриална зона гр.Сливен
 • [09.11.2020] Прекъсване на водоподаването в част от Индустриална зона
 • [09.11.2020] Нарушено водоподаване в с.Ичера
 • [09.11.2020] Прекъсване на водоподаването в селата: Чинтулово,Селеминово,Старо село,Злати войвода,Желю войвода
 • [08.11.2020] Прекъсване на водоподаването в района на ул.Стефан Султанов /кв. Руски/
 • [06.11.2020] Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора
 • [06.11.2020] Прекъсване на водоподаването на част от кв. Комлука
 • [06.11.2020] Прекъсване на водоподаването в, с. Желю войвода
 • [06.11.2020] Прекъсване водоповаването в района на Медицински институд
 • [06.11.2020] Прекъсване на водоподаването на част от кв. Комлука
 • [06.11.2020] Прекъсване на водоподаването на кв. Речица
 • [05.11.2020] Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре, с. Желю войвода и село Ковачите
 • [04.11.2020] Прекъсване на водоподаването на кв. Речица
 • [04.11.2020] Прекъсване водоподаването на южната част от кв."Стоян Заимов"
 • [03.11.2020] Прекъсване водоподаването на с.Крушаре
 • [02.11.2020] Прекъсване водоповаването в района на ул.Баба Тонка
 • [02.11.2020] Прекъсване водоподаването на с.Самуилово, с.Тополчане и с. Ковачите
 • [01.11.2020] Възможно нарушаване водоподаването на с.Бинкос, с. Селиминово, с, Струпец, с.Гавраилово
 • [01.11.2020] Прекъсване на водоподаването в района на ул. Иречек