Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД открива процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура, по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

Решението е публикувано в АОП под номер 971746

Обявлението е публикувано в АОП под номер 971748

Решение за откриване [ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 15:39:12 ]

Обявление [ Дата на публикуване: 13 април 2020 г., 11:47:02 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 14 април 2020 г., 14:17:35 ]

Идейни проекти [ Дата на публикуване: 14 април 2020 г., 15:47:33 ]

Разяснение № 1 [ Дата на публикуване: 29 април 2020 г., 13:22:01 ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 15:40:55 ]

Документация и образци променени [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 15:21:01 ]

Идейни проекти ВС Сливен [ Дата на публикуване: 05 май 2020 г., 16:01:39 ]

Протокол № 1 [ Дата на публикуване: 30 юли 2020 г., 16:40:19 ]

Съобщение за отваряне на ценови предложения [ Дата на публикуване: 14 август 2020 г., 14:20:42 ]

Протокол № 2 [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:05:41 ]

Протокол № 3 [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:05:49 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:05:57 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 31 август 2020 г., 11:06:05 ]

Протокол № 4 [ Дата на публикуване: 16 декември 2020 г., 15:54:11 ]

Протокол № 5 [ Дата на публикуване: 07 април 2021 г., 14:36:42 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 07 април 2021 г., 14:37:11 ]

Решение за избор на изпълнител [ Дата на публикуване: 07 април 2021 г., 14:37:43 ]

Протокол № 6 [ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 15:48:39 ]

Доклад [ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 15:48:52 ]

Решение за определяне на изпълнител [ Дата на публикуване: 08 февруари 2022 г., 15:49:02 ]

Договор № 17 [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:29:01 ]

1.1. Приложение към офертата от Участника [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:29:51 ]

1.2. Общи условия _ ФИДИК [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:31:25 ]

1.3. Изискване на Възложителя [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:32:01 ]

1.4. Разяснение към запитване № 1 [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 15:00:44 ]

1.5.1. Справка о.12.1_Таблица3 [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:33:41 ]

1.5.2. Ценово предложение [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:34:14 ]

1.6.1.Техническо предложение [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:37:49 ]

1.6.2.Техническо предложение [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:56:59 ]

1.6.3. Техническо предложение [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:57:07 ]

1.6.4. График изпъление дейност [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:57:20 ]

1.7.Документи за подписване на договор [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:58:06 ]

1.8_Deklaraciq nerednosti_chlen39 [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:59:41 ]

Обявление за възложена поръчка [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 14:26:51 ]

Документация и образци за участие [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 15:05:28 ]